COMUNICAT DAVANT DE LA SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL

L’ Agrupació Excursionista “Catalunya”, sempre ha defensat i defensarà la democràcia, la llibertat d’expressió i el dret a decidir.

Per tant, donem suport a les institucions que exerceixen l’autogovern de Catalunya i a les mobilitzacions que es facin, per tal de garantir aquests principis.

Tanmateix, des del màxim respecte a la pluralitat de la seva massa social, continuarà fent costat a la voluntat del poble de Catalunya, expressada sempre d’una manera cívica i pacífica.

Barcelona a 21 setembre de 2017

 

El 2 de juny de 2015 es va reunir a la sala d'actes del Consell de l'Esport Catalá la Comissió Territorial «Els clubs catalans del futur» un dels apartats del II Congrés de l'Esport Català

La comissió presidida per Santi Siquér, representant territorial de l'Esport a Barcelona la completen Jordi Merino, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i Jaume Domingo president de l' Unió de Consells Esportius (UCEC) va presentar per ser debatut un esborrany titulat “ Els clubs catalans del futur” presentant un esborrany dividit en dos apartat: La millora de la competitivitat dels nostres clubs els garantirà la seva vitalitat i la integraciói atenció a les necessitats socials del seu entorn farà als clubs més sostenibles.

L'Agrupa va demanar incloure com poden afectar les noves tecnologies al funcionament dels clubs, especialment els de muntanya.

Les propostes es recolliran per presentar un document final el proper 11 de juliol a la seu de l'INEF de Barcelona.

Altres