COMUNICAT DAVANT DE LA SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL

L’ Agrupació Excursionista “Catalunya”, sempre ha defensat i defensarà la democràcia, la llibertat d’expressió i el dret a decidir.

Per tant, donem suport a les institucions que exerceixen l’autogovern de Catalunya i a les mobilitzacions que es facin, per tal de garantir aquests principis.

Tanmateix, des del màxim respecte a la pluralitat de la seva massa social, continuarà fent costat a la voluntat del poble de Catalunya, expressada sempre d’una manera cívica i pacífica.

Barcelona a 21 setembre de 2017

President: Pere Mansilla Cutanda
Secretària: Yolanda Soto Blasco
Tresorer: Roger Sant Vidal
Vicepresident: Pep Molinos Vallès
Vocal secretaria: Carme Capdevila Torres
Vocal SIJ: Pol Bria Bofarull
Vocal Grup Jove: Amat Botines Puertas
Vocal Grup Jove: Anna Vallès San Pedro
Vocal SEAM: Joan Cabré Miret

Vocal comunicació: Rosa M. Soler Ricart
Vocal web: Xavier Olivera Millán
Vocal SEM: Bernat Ruiz Soler
Vocal cultura: Anna Tomas Llacuna
Vocal cultura: Domènec Palau Sallent
Vocal local: Carmen Collado Gómez
Vocal escola Glacera: Javier Aznar Carreño
Vocal biblioteca: Albert Sambola Monso
Vocal muntanya: Pep Molinos Vallés
Vocal ERE: Yolanda Soto Blasco
Vocal comunicació (corrector): Jordi Romagosa Llatser.

Altres