COMUNICAT DAVANT DE LA SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL

L’ Agrupació Excursionista “Catalunya”, sempre ha defensat i defensarà la democràcia, la llibertat d’expressió i el dret a decidir.

Per tant, donem suport a les institucions que exerceixen l’autogovern de Catalunya i a les mobilitzacions que es facin, per tal de garantir aquests principis.

Tanmateix, des del màxim respecte a la pluralitat de la seva massa social, continuarà fent costat a la voluntat del poble de Catalunya, expressada sempre d’una manera cívica i pacífica.

Barcelona a 21 setembre de 2017

NORMES GENERALS PER A TOTES LES SORTIDES DE L’A.E.C.

  • La dificultat, les edats, les condicions mínimes, l’equip i material així com l’horari previst i desnivell, s’indicaran sempre en la informació de cada sortida.
  • No obstant, cal tenir en compte que, com a activitats a l’aire lliure que són, les excursions no estan lliures de riscos per climatologia (insolacions, fred, neu, pluja, llamps, allaus, etc.), morfologia (mal d’alçada, desnivells, despreniments, terrenys pedregosos, etc.), zoologia (bestiar, insectes, etc.) i orientació.
  • Els participants estan obligats a respectar durant tot el recorregut el medi natural.
  • Les sortides disposen d’un pla d’emergència en base als telèfons mòbils dels participants i les instruccions dels vocals, que per raons de seguretat poden modificar la ruta i els horaris.
  • L’Entitat posa a disposició dels participants un full de reclamacions, a la seu de l’Agrupació

Altres