AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA "CATALUNYA"

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Tècnica fotogràfica.
Mesura de la llum (2)

Amb el contingut d'aquest tema sabrem com hem de seleccionar els dos mecanismes més importants que té la nostra càmera rèflex, el diafragma i la velocitat d'obturació. Recordant la funció del fotòmetre aquest ens orientava quan teniem l'exposició correcta, aquesta exposició vé donada per un difragma i per una velocitat d'obturació que nosaltres col·loquem previament a la càmera. Abans de tot explicarem que és el diafragma i la velocitat d'obturació.

Diafragma. És un mecanisme que està situat a l'interior de l'òptica i que varia el diàmetre d'obertura d'aquest, d'aquesta manera es varia la quantitat de llum que passa a través de l'òptica. El mecanisme està format per unes aspes que es podem obrir i tancar fins una certa mida. Les diferents mides es mostren com a un "número f", quan més elevat és aquest númefo f el fiafragma es més tancat per tant tenim una entrada baixa, si pel contrari aquest nº f es baix l'obertura del diafragma es més oberta, per tant ens entrara molta llum. A continuació es detalla l'escala de numeros f que normalment trobarem a la nostra càmera.


32 27 22 19 16 13 11 9.5 8 6.7 5.6 4.7 4 3.5 2.8 2 1.7 1.4 1.2 1

Els números marcats en negreta corresponen a pasos sencers de diafragma mentre que els altres son pasos intermedis, aquests intermedis no venen marcats a totes les òptiques. Per exemple, si nosaltres pasem de f 8 a f 11 reduim la entrada de llum a la mitat i si pel contrari pasem de f 8 a f 5.6 deixem pasar el doble de llum.

Quin diafragma he de triar?

Depèn del tipus de fotografia que ens interessi ja que hem de tenir en compte la profunditat de camp. La profunditat de camp ens dona el rang de distància enfocada de la imatge; què volem dir amb això?. Que la màxima profunditat de camp a l'imatge és que tot surt pràcticament enfocat i nítid llevat del que tenim més a prop de la càmera, ja que la nostra òptica té una distància mínima d'enfoc. Si ens interesa el màxim d'enfoc tenim de fer servir diafragmes tancats, de f 8 cap a amunt que pot ser f 22 o f 32 segons la nostra òptica, pel paisatge normalment volem el màxim d'enfoc llevat de vegades que ens interesa només enfocar un cert punt de la imatge. Al contrari de tot això tenim una menor profunditat de camp quan disminuim el nºf de 8 cap a baix, quan més petit es el nº f l'enfoc es redueix al que nosaltres veiem per la càmera, hem de tenire en compte que nosaltres no veurem la profunditat de camp si la nostra càmera no duu el botó de la previsualització; aleshores ens hem de guiar per l'escala que algunes òptiques duen, si no és així el veurem a la còpia o a la diapo. El control de la profunditat de camp requereix pràctica en un principi, però s'agafa ràpidament.
Tot aquest embolic encara s'embolica una miqueta més ja que ens falta la velocitat d'obturació, que va estretament lligada amb el diafragma.

Que és la velocitat d'obturació?

És un mecanisme que té el cos de la càmera destinat a controlar el temps d'exposició que té la pel·licula a la llum que entra pel diafragma, per tant així també controlem la quantitat de llum que entra.

Aquest mecanisme solen ser unes cortinetes metàl·liques que s'obren i es tanquen a una velocitat que nosaltres predeterminem, en alguns casos en lloc de ser cortinetes metàl·liques son de teixit (tela).

Estem parlant de velocitats, però ¿quines velocitats i en quina mesura parlem? Segons la nostra càmera podem tenir o un ampli vano de velocitats o un vano més reduit, en una càmera rèflex de gamma mitja tindrem desde la posició B (bulb) on podem tenir l'obturador obert desde 1 segon fins a totes les hores que nosaltres volguem, fins a 1/1000 de segon on podrem congelar un subjecte en estat normal; aquestes velocitats pel paisatge ja són bastant correctes ja que parlem de imatges molt estàtiques. Les càmeres d'alta gamma que tenen velocitats de fins a 1/8000 només es fan servir per fotografiar subjectes en moviment con poden ser atletes o vehicles a gran velocitat. A continuació tenim una escala de velocitats, les més comunes :


B 1s ½ ¼ 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000


Quan més baixa és la velocitat més llum pasa i la pel·licula més temps està exposada. Al mateix que amb el diafragma quan nosaltres pasem d'una velocitat a d'altra deixem passar el doble o la meitat de llum.

A 1/15 pasa la meitat de llum que a 1/8.
A 1/15 pasa el doble de llum que a 1/30.

Quam disparem amb la càmera si no fem servir trípode hem de tenir en compte que no es convenient fer servir velocitats inferiors equivelents als mil·limetres que ens marca la nostra òptica, es a dir, si fotografiem un paisatge amb un angular de 28 mm sense trípode no es convenient disparar a velocitats inferiors a 1/30 ja que la imatge final pot sortir moguda pel pols de la nostra mà o altres factors com l'equilibri. Aquesta perdua de qualitat es farà notar sobretot a l'hora d'ampliar la còpia final, en definitiva, si ens agrada el paisatge i volem una bona qualitat en les nostres imatges, haurem de carregar amb el trípode.

Toni B. (SEAM)