MONTSERRAT - FERRADA TERESINA
Fotografies de Miquel Rico