AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA "CATALUNYA"
LA BENZINERA


El magnesi

El magnesi és essencial per al transport d'oxigen a nivell dels teixits musculars, i participa molt activament en el metabolisme energètic. També és primordial en la síntesi de totes les proteïnes del cos.
D'aquest element en podem trobar al nostre cos de 20 a 28 grams, dels quals un 60 % es troba en els ossos, un 30 % en els músculs, i la resta en altres teixits o en estat lliure per la sang.

L'absorció del magnesi es fa en l'intestí prim (ieiu i ileó), essent la sal més absorbible el lactat de magnesi.

Tenim tota una sèrie de factors negatius que dificulten la correcta absorció del magnesi que ingerim per la dieta:
el calci i el fòsfor competeixen en la seva absorció, un excés de greixos a la nostra alimentació, una dieta de aprimament massa prolongada, una alimentació excessivament carregada de proteïna.

Pel contrari, tenim una sèrie de factors que afavoreixen la seva absorció: la lactosa, la vitamina D, el fluor, una dieta suficient en proteïna.

L'eliminació que l'organisme fa del magnesi és molt variable (de 50 a 300 mg/dia), depenent de la seva aportació per dieta, l'activitat física i la composició d'hidrats de carboni i de proteïna que tingui la dieta.

A nivell esportiu, en front d'un inexplicable estat de baixa forma o de rampes reiteratives, s'ha de pensar en un possible baix nivell de magnesi, que en la majoria dels casos es pot corregir simplement amb una aportació suficient per dieta.

Els aliments més rics en magnesi són: el cacau (i la xocolata), els fruits secs i les fruites seques, el pa integral (i tots els productes elaborats amb farines integrals), les bledes i espinacs, la soja, els plàtans, les faves, les llenties,...

Portant una dieta equilibrada i suficientment variada, en la qual no descuidem el consum dels aliments abans esmentats, no tindrem mai cap mena de dèficit de magnesi, ni de cap altre nutrient.

Que vagi de gust !!

El dietista

Index d'articles