Pedraforca - Pollegó Inferior

SEAM
SEAM150x178
Data: Dissabte, 19 Juny 2021

Pedraforca: pujada al Pollegó inferior per les Costes d’En Dou

Recorregut: Es parteix del mirador del Gresolet, passarem pel refugi Lluis Estasen i prendrem el camí que va cap a l'enforcadura (PR-C 123) fins passar-hi per sota. Continuar pel camí de les Costes d'En Dou, que es desvia del PR, fins el cim.

Hi ha algun tram una mica aeri amb algun pas més dret (primer grau) prop del cim.

Vocal: Sara Gómez

Transport: en cotxes particulars

Material: calçat i roba apropiada

Reunió informativa on-line : Dijous 17/06 20:30h  Plataforma teams.

(Recordeu que si voleu assistir a la reunió utilitzant el telèfon mòbil, cal que us descarregueu primer l'aplicació)

Enllaç de la reunió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhjOGZiZWItMmU0Ny00ZWRlLWE0YzctNjZmN2Q4ZmM4MWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f6a4db9-e052-4c9d-93c8-80162d00bdee%22%2c%22Oid%22%3a%22508660b5-51d0-40c4-a860-1823319d0cb9%22%7d

 

Proporcionat per iCagenda

Altres