Agrupació Excursionista "Catalunya"

Sortida a determinar segons condicions (grampons i piolet)

SEAM
SEAM150x178
Data: 24/02/2024 - 25/02/2024

Vocal: a determinar