NORMES GENERALS PER A LES SORTIDES DE L’AEC

  • La dificultat, les edats, les condicions mínimes, l’equip i material així com l’horari previst i desnivell, s’indicaran sempre en la informació de cada sortida.

  • No obstant, cal tenir en compte que, com a activitats a l’aire lliure que són, les excursions no estan lliures de riscos per climatologia (insolacions, fred, neu, pluja, llamps, allaus, etc.), morfologia (mal d’alçada, desnivells, despreniments, terrenys pedregosos, etc.), zoologia (bestiar, insectes, etc.) i orientació.

  • Els participants estan obligats a respectar durant tot el recorregut el medi natural.

  • Les sortides disposen d’un pla d’emergència en base als telèfons mòbils dels participants i les instruccions dels vocals, que per raons de seguretat poden modificar la ruta i els horaris.

  • L’Entitat posa a disposició dels participants un full de reclamacions, a la seu de l’Agrupació.

  • Es respectaran les normes sanitàries sobre la covid-19 del moment, inclosa la supressió de la sortida si fos el cas.

Altres