Agrupació Excursionista "Catalunya"

 Sortida Juvenils - ERE al Fou del Bor.
Fotografies de la sortida conjunta del 4.12.2006