Agrupació Excursionista "Catalunya"

President: Pere Mansilla Cutanda

Vicepresident: Pep Molinos Vallès

Secretària: Yolanda Soto Blasco

Ajudant Secretària: Carme Capdevila Torres

Tresorer: Roger Sant Vidal

Comunicació / Butlletí: Rosa M. Soler Ricart i Jordi Romagosa Llatser

Informática i Web: Xavier Olivera Millán

Vocal de local: Carmen Collado Gómez

Vocal Biblioteca i Cartografía: Rosa M. Soler Ricart

Vocal Muntanya: Jordi Secall Arnal

Vocals Cultura: Carme Capdevila Torres i Jordi Ramón Monge

Vocals SEAM (Secció Escalada i Alta Muntanya): Sara Gómez López i Josep Emili Ferrer Solé

Vocal ERE (Equip de Recerques Espeleològiques): Ferriol Canyelles Rovira

Vocals BTT (Bicicleta Tot Terreny): Miquel Micó i Jordi Miguel

Vocal SEM (Secció Esquí de Muntanya): Pere Carrascal

Vocal SIJ (Secció Infantil i Juvenil): Guillem Roselló i Júlia Jover

Vocal Grup Jove: Amat Botines Puertas i Tomàs Malavia

Vocal Sortides Familiars: Bernat Ruiz Soler

Escola Glacera: Javier Aznar Carreño

Vocal Turisme Eqüestre: vacant

Vocal Caiac: vacant