President: Pere Mansilla Cutanda
Secretària: Yolanda Soto Blasco
Tresorer: Roger Sant Vidal
Vicepresident: Pep Molinos Vallès
Vocal secretaria: Carme Capdevila Torres
Vocal SIJ: Pol Bria Bofarull
Vocal Grup Jove: Amat Botines Puertas
Vocal BTT: Anna Vallès San Pedro
Vocal BTT: Núria Molinos Canals
Vocal SEAM: Joan Cabré Miret

Vocal comunicació: Rosa M. Soler Ricart
Vocal web: Xavier Olivera Millán
Vocal SEM: Bernat Ruiz Soler
Vocal cultura: Anna Tomas Llacuna
Vocal cultura: Domènec Palau Sallent
Vocal local: Carmen Collado Gómez
Vocal escola Glacera: Javier Aznar Carreño
Vocal biblioteca: Albert Sambola Monso
Vocal muntanya: Pep Molinos Vallés
Vocal ERE: Yolanda Soto Blasco
Vocal comunicació (corrector): Jordi Romagosa Llatser.

Altres