Agrupació Excursionista "Catalunya"

Grampons (Compartida SEAM)

Grup Jove
Data: 04/02/2023 - 05/02/2023

A concretar lloc i dia (4 i/o 5)

 Vocal: Roger Sant