Agrupació Excursionista "Catalunya"

 Aquest cim és troba situat als primers contraforts de la banda nord de la plana del Vallès Occidental, entre el massís de Sant Llorenç i el altiplà de Sant Feliu de Codines, amb unes aigües que per la banda nord, de llevant i sud, van a parar a la riera de Caldes mitjançant el torrent d’en Montllor i per la banda de ponent al riu Ripoll pel torrent de Canyelles. La vegetació de l’entorn està formada bàsicament per bosc de pi i matollar mediterrani de recent composició, doncs aquests han engolit antics bancals de conreus, dels que encara resta algun vestigi.